Honung från Markbygden

Benny Edvinssons Bigård

Producerar honung i liten skala direkt till konsument från egen bigård som är belägen i Ubbhult, Marks kommun

        


E-post

[ Start ] Min biodling ] Karta ] Info och länkar ] Kåseri ]

© Benny Edvinssons Bigård

www.markhonung.se

Hit Counter