Bigården

Min biodling ligger i Ubbhult, det nordvästra hörnet  av Marks kommun, gränsar till Hällingsjö ca. 3-4 mil från Borås, Göteborg eller Kungsbacka. Medelskörden av honung ligger mellan 10 - 25 kg honung / samhälle och år, men det kan variera betydligt, från 0 - 45 kg. 

 

ÄppleblomBikuporMaskros med bi

 

 

Buckfastbin

Buckfastbiet är ingen egen biras utan är i stället ett blandbi med en mycket hård styrd avel för att hålla biets egenskaperna stabila. Ursprunget  för biet kommer från ett kloster i Buckfast, England genom munken Broder Adam, som arbetade med biavel i hela sitt vuxna liv, sedan början av 1900-talet och hans samlade kunskaper lever vidare än i dag. Jag använder inte ett helt rent Buckfastbi, utan en blandning med lokala drönare och en oparad Buckfastdrottning. Drottningen byts ut efter 2-3 år för att få produktiva och  harmoniska bin som är lätta att arbeta med.

 

Buckfastbin

Buckfastbin på HLS-ramar utan tråd

 

 

Kupor

Jag använder mig av enkla trälådor med en isolerad takhuv i plåt, med HLS-format ( 39,6 x 14,6 cm ) på ramarna i både yngelrummet och skattlådorna, samt en egen botten. Det är ett smidigt rammått, som ger en lätt och hanterbar låda, vilket spar på både rygg och armar i det långa loppet. Använder man sedan en trådlös ram så underlättar det betydligt och man får mer tid till det roliga i biodlingen.

 

HLS-ram

HLS-ram

 

Slungrum

Slungrummet består av arbetsbänk med plats för en enkel avtäckningsbricka med hållare för honungsramar, samt en perforator och en 4-ramars självvändande rostfri slunga, honungen silas genom grov- och finsil. För avtäckning av vaxkakan med honung använder jag en avtäckningsgaffel och för mer svårhanterlig honung används en liten manuell honungspress.

 

Irene avtäckerAvtäckt honungsramBenny Slungar

 

 

Honungshantering och förvaring

Honungen direktympas efter slungning med EKOBI-metoden för att få en fin och mjuk konsistens, som sedan tappas upp på 700 grams glasburkar.

Färdigtappade honung etiketteras och förpackas i kartong, som förvaras i svalrum (+14° C). 

 

Information om honung

Inga tillsatser eller smakämnen tillförs honungen, som därför förblir en ren naturprodukt. 

 

 

Invintring

Efter slutskattningen av bina, måste man kompensera bina för den honung man tagit ifrån dem, under säsongen. Bina är beroende av foder under vintern, för att kunna överleva och hålla värmen. Därför stödfodrar man bina med en sockerlösning före vintervilan. Sockerlösningen består av rent strösocker och vatten, ca. 60%-ig lösning. Bina omarbetar sockerlösningen till en enklare form av honung som den livnär sig på under vinterhalvåret och vårkanten, innan de första vårblommorna och sälgen kan tillföra bisamhället ny livskraft.

 

Sockertank 200 literInvintringTillbehör för invintringen

 

Jag använder en 200 liters mjölktank för att blanda till sockerlösningen, som sedan tappas upp i 20-litersspänner, vilket motsvarar 16 kg strösocker per bisamhälle. Jag använder en vanlig skattlåda, en bigång av masonit och en speciell foderpåse som läggs direkt på ramarna eller på ett spärrgaller. Påsen viks sedan över kanterna på den tomma skattlådan och fylls med sockerlösning, ovanpå sockerlösningen får bina ett lager lecakulor eller halm att gå på. Som extra utrymme uppåt lägger jag ett upp och nervänt spärrgaller. Bina får hela fodergiven på en gång och ett medelstarkt samhälle drar ner det på tre till fem dagar beroende på väder. På detta klarar sig bina fram till våren.

 

Bigång till sockerlösningenLecakulor som gångbräda för binaÖvre bigång

 

 


Start ] [ Min biodling ] Karta ] Info och länkar ] Kåseri ]

 © Benny Edvinssons Bigård

www.markhonung.se